17 Şubat 2018, Cumartesi

09:00-09:45

Myelom'da Nöropati ve Nöropatik Ağrıda Yaklaşım

Dr. İhsan Şükrü Şengün

10:00-10:45

Multipl Myelom'da Vertebra Cerrahisi ve Diğer Aciller

Dr. Ömer Akçalı

11:00-11:45

Otolog Kök Hücre Naklinin Myelom'da ki Rolü
Allojenik Kök Hücre Naklinin Myelom'da Rolü

Dr. Meltem Kurt Yüksel

14:00-14:45

Plazma Hücre Neoplazilerinde Radyoterapinin Rolü ve Yeri

Dr. Rıza Çetingöz

15:00-15:45

Multipl Myelom Hastalarında Ağız ve Diş Sağlığı

Dr. İlkay Aydoğdu

16:00-16:45

Multipl Myelomda Bireyselleştirilmiş Tedavi
Diğer Yeni Tedaviler (Check-point inhibitörleri, CAR T-cell Tümör Aşılı ve Onkolitik Virüsler

Dr. Ömür Gökmen Sevindik