17 Şubat 2018, Cumartesi

08:30-09:00

Açılış

Dr. Yeşim Aydınok

09:00-09:45

Yasal Mevzuat ve Hukuki Sorumluluklar

Dr. Murat Yazıcı

10:00-10:45

Kan Hizmet Birimlerinin tanımlanması ve standartlar,

Dr. Nigar Ertuğrul Örüç

11:00-11:45

Ulusal Rehberler

Dr. Nigar Ertuğrul Örüç

12:00-12:45

Hemovijilans

Dr. Eyüp Naci Tiftik

14:00-14:45

İmmun Transfüzyon Reaksinyonları - I - patofizyoloji, tanı, önlem ve yönetimi:
Akut ve geç immune hemolitik, Febril non-hemolitik, alerjik/anaflaktik

Dr. Türker Çetin

15:00-15:45

İmmun Transfüzyon Reaksinyonları - II - patofizyoloji, tanı, önlem ve yönetimi:
Transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı, GVHH, Post-transfüzyon purpura

Dr. Türker Çetin

16:00-16:45

Non-immun Transfüzyon Reaksiyonları; tanı, önlem ve yönetimi:
Volüm yüklemesi, hipotansif reaksiyon, sitrat toksisitesi, hiperkalaemi, hipotermi, non-immun hemoliz (hipotonik solüsyon, pompa, uygunsuz ısı, kontaminasyon vs)

Dr. Neslihan Andıç

16:30-17:15

Olgu Sunumu - Transfüzyon reaksiyonu tanınması, yönetimi ve bildirimi (5 soru 5 cevap)

Dr. Neslihan Andıç
Dr. Yeşim Aydınok